สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
Image slider
  • main-img-1
  • main-img-2
  • main-img-3
  • main-img-4
  • main-img-5
image slider by WOWSlider.com v8.7

ข่าวการศึกษาจาก YouTube

เว็บไซต์ภายใน สพฐ.

เว็บไซต์ สพท.

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 332022

เริ่มนับวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
Statistics
Today
61
Yesterday
441
This Month
3,366
Last Month
12,082
This Year
70,636
Last Year
0

กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูทั้งหมด ]

สพป.ราชบุรี เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
วันที่เขียน :2016-06-22 เวลา : 04:07:45

กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูทั้งหมด ]

สูตรคำนวณนักเรียนด้อยโอกาส
วันที่เขียน :2016-06-14 เวลา : 04:12:44

** กรณีนักเรียนยากจน รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 ต่อคนต่อปี ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน(คำนวณจากรายได้รวมของสมาชิกในครัวเรือนรวมตัวนักเรียนเอง หารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือนรวมตัวนักเรียนด้วย”

อ่านต่อ..

กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูทั้งหมด ]

รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่เขียน :2016-06-14 เวลา : 03:59:39

                   ให้โรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนเอกชน) รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์/โทรเลข และค่าอินเทอร์เน็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ผ่านเว็บไซต์ http://budget.jobobec.in.th ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559

อ่านต่อ..

กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูทั้งหมด ]

การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
วันที่เขียน :2016-06-14 เวลา : 09:23:22

การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม 

อ่านต่อ..

กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูทั้งหมด ]

การยื่นคำขอรับการประเมินของข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
วันที่เขียน :2016-06-10 เวลา : 02:17:58

เพื่อให้ข้าราชการครูฯ ในสังกัด  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จึงขอให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จะยื่นคำขอรับการประเมิน สำหรับสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา  ดังนี้

    

อ่านต่อ..

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา [ ดูทั้งหมด ]

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น ๑
วันที่เขียน :2016-06-10 เวลา : 10:52:01

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของประเทศ ซึ่งบ่อนทำลายทรัพยากร และความมั่นคงของประเทศชาติ และสังคมเป็ยอย่างมาก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙  ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ &nbsอ่านต่อ..

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ ดูทั้งหมด ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ
วันที่เขียน :2016-06-09 เวลา : 01:02:28

กลุ่มอำนวยการ [ ดูทั้งหมด ]

คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่เขียน :2016-06-09 เวลา : 09:28:43

           ตามที่ สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ เพื่อดำเนินการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนั้น  เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน กลุ่มอำนวยการได้จัดส่งคู่มือการสรรหาฯ มาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการต่อไป    

ดาวน์โหลดคู่มือ 

อ่านต่อ..

กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูทั้งหมด ]

ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอความก้าวหน้า เว็บไซต์ สพฐ.นิวส์
วันที่เขียน :2016-06-07 เวลา : 03:26:41

ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอความก้าวหน้า เว็บไซต์ สพฐ.นิวส์  

     

   
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2559 เวลา  17.00 น. คณะทำงานจัดทำและบริหารเว็บไซต์ สพฐ.นิวส์  (สพป.ราชบุรี เขต 2)  ร่วมประชุมเพื่อสรุปขั้นตอนกระบวนการจัดทำเว็บไซต์ สพฐ.นิวส์  และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเว็บไซต์ สพฐ.นิวส์ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ พร้ออ่านต่อ..[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969