ประชาสัมพันธ์โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 23 เดือนกรกฏาคม 2563

กรมการศาสนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5 และศูนย์ยุวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลอกเปรม ติณสูลานนท์ จัดโครงการ "108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการตอบปัญหาออนไลน์แบบเลือกข้อ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่าน Facebook: 108 ปัญหารังสรรค์ปัญญาศรัทธาคุณธรรม (ชื่อ face ตัวหนังสือทุกตัวติดกันหมด) หากมีข้อมสงสัย สอบถามได้ที่ 108moral@gmail.com