ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 30 เดือนกรกฏาคม 2563

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัตร เป็นประธานและมอบโล่เกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.addbeit.in.th ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ หมายเลขบัญชี 052-0-58432-5