ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 ตอนที่ 1

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 17 เดือนสิงหาคม 2563

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 ตอนที่ 1 ในวันที่ 9-10 กันยายน 2563 เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถในกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2)