ประชาสัมพันธ์สื่อนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่น

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 28 เดือนสิงหาคม 2563

สภากาชาดไทย ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง ฮีโร่ของฉันคือเธอ ไปยังสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการป้องกันโควิด-19 โดยนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์อย่างน้อยโรงเรียนละ 10 คน โดยสามารถตอบบแบบสอบถามออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 1,000 คนแรก จะได้รับของที่ระลึกจากสภากาชาดไทย สามารถติดตามนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ฮีไร่ของฉันคือเธอ ได้ทาง youtube ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย www.training.redcross.or.th ผู้ประสานงาน นางสาววิไลภรณ์ วงษ์กิติโสภณ วิทยาจารย์ 6 โทร 0 2256 4041 ต่อ 2113 หรือ 08 9444 3908