ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 28/35 ปี 2523/2022

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 8 เดือนตุลาคม 2563

องค์การแลกเปลี่ยนเยาวชน youth Exchange Scholarship (YES) จัดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 28/35 ปี 2021/2022 ดังนี้ 1. โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ม. 3-5 2. การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES 2020 สำหรับ นักเรียน ม.1-ม.6 3. โครงการแลกเปลี่ยนเยวชนเพื่อภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น 8 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยม โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0 2508 0099 ต่อ 1214 และ 1222 เบอร์โทรศัพท์ 09 2062 1139