ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 8 เดือนตุลาคม 2563

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้พบปะและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้แสดงความสามารถ โดยจัดให้มีการประกวดเรียงความในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ในหัวข้อ "คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี" โดยส่งผลงานจำนวน 10 ชุด ที่ นางฉัตรสุดา สวัสดิ์นะที สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2354-7550 , 0-2354-7533-37 ต่อ 506 , 417