มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 2 เดือนพฤศจิกายน 2563

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. กำหนดจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมีกิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นความคิดและการตั้งคำถามนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถานศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองเข้าชมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.registerthailandnstfair.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 0 2577 9960