ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 11 เดือนพฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมปักกิ่ง แจ้งเรื่องทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย โครงการความร่วมมือครั้งแรกสำหรับการพัฒนาครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐจีนได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้ โดยให้การสนับสนุน และจัดสรรงบประมาณแก่ครูผู้ที่จะรับทุนจำนวน 400 ทุน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน จะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนระบบออนไลน์ ค่าเล่าเรียนในช่วงระยะเวลาที่ไปศึกษาที่จีน 8 สัปดาห์ ค่าครองชีพ และค่าหอพัก ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายใน 11 พฤศจิกายน 2563 ติดต่อ 091-901-0273