ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 24 เดือนพฤศจิกายน 2563

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (สร.กศ) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ตึก 8 ถนนพญาไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครสมาชิก เนื่องจากมีการสอบบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.addbeit.in.th