ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2564 แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาโท รับสมัครผู้สำเร็จระดับปริญญาตรีทุกสาขา เปิดสอนที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล - ระดับปริญญาเอก รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา เปิดสอนภาคพิเศษ (วันเสาร์หรือวันอาทิตย์) ผู้สนใจสามารดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rcim.rmutr.ac.th หรือ http://www.rcim.in.th สอบถามรายละเอียดหลักสูตร 092-442-8000