ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสร้างสรรค์วีดีโอจากเพลง Coding

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 23 เดือนมีนาคม 2564

สพฐ.ร่วมกับ บริษัทแรบบิกแอนด์จอห์น จำกัด จัดกิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วีดีโอจากเพลง coding ของ สพฐ. "The Coding Challenge VDO Contest" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษ่า และประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายละเอียดการแข่งขัน (บอร์ดประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2)