ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 23 เดือนมีนาคม 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2564 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นๆ้า ประจำปี 2564 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวด ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ดูรายละเอียดการแข่งขัน ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2)