ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 23 เดือนมีนาคม 2564

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดคลิปวีดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิด "บ้านเมืองสุจริต" ผู้สนใจติดตามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่เพจเฟซบุ๊ก "บ้านเมืองสุจริต" www.facebook.com/บ้านเมืองสุจริต หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดประกวดคลิปวีดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" โทร 09 9824 7169 , 06 4645 5947 , 08 4325 6134