แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกให้โอนค่าเทอม

ผู้เขียน | นายกิตติพงศ์ กิมหลีเชี้ยง วันที่เขียน | 8 เดือนมิถุนายน 2564

ด้วย ขระนี้มีมิจฉาชีพแฝงเข้ามาในไลน์กลุ่มสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นไลน์รับนักเรียนหรือไลน์ต่างๆ ให้มีการจ่ายค่าเทอมแล้วได้เรียน 100% หรือการทำประกันโควิด-19 โดยให้ท่านโอนเงินเข้าบัญชีมิจฉาชีพ รวมทั้งมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นครูการเงินโรงเรียน โดยใช้ชื่อโปรไฟล์ Facebook ของครูการเงิน และสร้าง open chart สำหรับติดต่อกกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อหาผลประโยนช์ดดยมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อแจ้งเตือนผู้ปกครองของนักเรียนให้ทราบต่อไป