ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 1 เดือนกรกฏาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ และ สถานที่สอบดังไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564