ประชาสัมพันธ์การให้บริการพัดลมติดเพดาน Mitsubishi Electric

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 28 เดือนมิถุนายน 2562

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ได้จัดโครงการ Voluntary Service โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการตรวจสอบสินค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งและการใช้สินค้าพัดลมแบบแขวนเพดาน เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด โทร. 0-2763-7099