ประชาสัมพันธ์ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 1 เดือนกรกฏาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวด แข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ , ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ , ฯลฯ ผู้สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โทร. 0 3249 3266 โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562