การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 1 เดือนกรกฏาคม 2562

ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ทาง www.moralcenter.or.th