การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 18 เดือนกรกฏาคม 2562

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ได้กำหนดจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ" เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์เป็น และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยโครงงานที่ส่งประกวดต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม ผ่านการทำโครงงานสำเร็จ โครงงานทดลองประดิษฐ์ โรงเรียนที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเหรียญทองจะได้รับชุดสื่อทรูปลูกปัญญา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. -16 ส.ค. 62 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com/new/csa/project/10