รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (อ18 (ผอ.กลุ่มบุคคล)

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 25 เดือนเมษายน 2565

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (อ18 (ผอ.กลุ่มบุคคล)

รายละเอียดของประกาศ