ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบุคลากรปฎิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกลุ่มอำนวยการ

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 27 เดือนพฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบุคลากรปฎิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกลุ่มอำนวยการ

รายละเอียดประกาศ