ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (อ21 นักทรัพยากรบุคคล , อ 30 เจ้าพนักงานธุรการ)

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 23 เดือนมิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (อ21 นักทรัพยากรบุคคล , อ 30 เจ้าพนักงานธุรการ)

รายละเอียดประกาศ