ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (อ21 นักทรัพยากรบุคคล , อ 30 เจ้าพนักงานธุรการ)

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 24 เดือนมิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (อ21 นักทรัพยากรบุคคล , อ 30 เจ้าพนักงานธุรการ)

รายละเอียด