ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA&ChiPA Game

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 18 เดือนกรกฏาคม 2562

สพฐ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game ลดเรียนเพิ่มรู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2562 ผ่าน http://gg.gg/BPChOPAChiPA