ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 17 เดือนพฤศจิกายน 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกาศ