ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องสรภัญญะสรรเสริญพระคุณพระรัตนตรัยและพระคุณบิดา มารดา

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 13 เดือนสิงหาคม 2562

มูลนิธิ ดร.ทัศนีย์ ไผทฉันท์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดประกวดขับร้องสรภัญญะสรรเสริญพระคุณพระรัตนตรัยและพระคุณบิดา มารดา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.watphrapathomchedi.com หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2