ผู้เขียน | วันที่เขียน | 0 เดือน 543

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ25 กลุ่มบริหารงานบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระด

เดือน พฤศจิกายน 2561

เดือน ธันวาคม 2561

เดือน มกราคม 2562

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เดือน มีนาคม 2562

เดือน เมษายน 2562

เดือน พฤษภาคม 2562

เดือน มิถุนายน 2562

เดือน กรกฎาคม 2562

เดือน สิงหาคม 2562

เดือน ธันวาคม 2562