การแข่งขัน “คอรสเวิร์ดเกม”

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 7 เดือนมิถุนายน 2562

ด้วยสมาคมคอรสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา สำหรับเด็ก นักเรียน และเยาวชน ทั้งด้านวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและความรู้ทั่วไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 295 0861 5 ต่อ 112 หรือเว็บไซต์ www.thaicrossword.com