ประกาศการกำหนดสำนักงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้เขียน | นางสาวอนัญญา เหลาโชติ วันที่เขียน | 28 เดือนสิงหาคม 2566

ประกาศการกำหนดสำนักงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด ประกาศ