โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 16 เดือนกันยายน 2562

ชมรมพุทธศาสตร์สากล จัดโครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรม ได้ทำทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา พักกาย พักใจ ไปกัลการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ ผู้สนใจสมัครผ่่าน QR CODE : Line @ ปฏิบัติธรรมครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น