ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัย

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 17 เดือนกันยายน 2562

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน อาคารเรียนและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยผู้มีจิตศรัทธา รวบรวมเงินบริจาคส่งได้ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ ชื่อบัญชี "สพป.อบ.เขต 4 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย" เลขที่บัญชี 314-0-67636-0