ประชาสัมพันธ์สนับสนุนซื้อเสื้อ เดิน-วิ่ง Nongklangdan Fun Run 1

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 2 เดือนตุลาคม 2562

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหารายได้สมทบทุนเทพื้นปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวหน้าอาคารเรียน บริเวิณหน้าเสาธง เนื่องจากเป็นที่ลุ่ม เกิดน้ำท่วมขัง นักเรียนไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนเพียง 250 บาท ได้รับเสื้อวิ่ง จำนวน 1 ตัว พร้อมพระสิวลีมหาลาภย้อนยุครุ่นที่ 1 อุปถัมภ์ โดยพระครูอุปถัมภ์บปุญญากร เจ้าอาวาสวัดหนองกลางด่าน เจ้าคณะตำบลกรับใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090-9498799