ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วย EOL Intelligence Package

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 28 เดือนตุลาคม 2562

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียน - ฝึกฝน - ทดสอบ ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย ได้พัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนคนไทยทุกๆระดับ ได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ชื่อ EOL Intelligence Package เป็น Password ที่ให้สิทธิพิเศษมากมายแก่ผู้เรียน ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ติดต่อโดยตรงที่ คุณจุฑามาศ ชาลีคลี โทร 099-2164321