ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 8 เดือนพฤศจิกายน 2562

ด้วยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม จัดตั้งโครงการ "เรียนฟรี มีรายได้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มลูกหลานพนักงาน กลุ่มนักเรียนในชุมชนใกล้เคียง กลุ่มนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยรับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ให้เข้าศึกษาต่อกับทางศูนย์ฯ รวม 70 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-8448100 ต่อ 1376 มือถือ 086-3407033/089-1759119/081-0941513