การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 15 เดือนพฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านเนินม่วง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-2902593