ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

ผู้เขียน | นายกิตติพงศ์ กิมหลีเชี้ยง วันที่เขียน | 21 เดือนพฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 หากมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสาววราภรณ์ นามบุตร นักประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 064-1300910