ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ผู้เขียน | วันที่เขียน | 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอความร่วมมือให้นักเรียนในสังกัดตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่าน QR CODE หรือตอบผ่านลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSfRh82UVkN4hulzVwyQ7N1Pfy3p8KhPcOTadgf026WOHeyRxQ/viewform หรือ https://bit.ly/3b7rXja