ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

ผู้เขียน | นางวิรินรัตน์ ตรีอินทอง วันที่เขียน | 16 เดือนมีนาคม 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/plan หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 2515-6