กลุ่มนิเทศน์ติดตามและประเมินผล

รูปภาพ

วันที่เขียน :2016-06-01 เวลา : 01:13:08 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 433 ครั้ง ]


 
ค่าขีดจำกัดล่างของการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 จำแนกรายกลุ่มสาระ  
   
               
   
 
     
 
         
 
           
               
  ชื่อวิชา ผู้เข้าสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 2.58*S.D.   (2.58*S.D.) /  
ลำ ทั้งประเทศ (n) ระดับประเทศ มาตรฐาน(SD.)    
ดับ     ระดับประเทศ   (ขีดจำกัดล่าง)
1 ภาษาไทย 716,771 49.33 13.55 34.96 846.62 0.04 49.29
2 คณิตศาสตร์ 716,684 43.47 20.11 51.88 846.57 0.06 43.41
3 วิทยาศาสตร์ 716,778 42.59 13.18 34.00 846.63 0.04 42.55
4 สังคมศึกษาฯ 716,784 49.18 13.66 35.24 846.63 0.04 49.14
5 ภาษาอังกฤษ 716,780 40.31 18.76 48.40 846.63 0.06 40.25

 

 

 [ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969