กลุ่มอำนวยการ

แนะนำเจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่เขียน :2016-06-07 เวลา : 09:11:15 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 503 ครั้ง ]


นางนิตยา  พันธุ์ยิ่งยก  ตำแหน่งเดิม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปัจจุบัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๒
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969