กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอความก้าวหน้า เว็บไซต์ สพฐ.นิวส์

วันที่เขียน :2016-06-07 เวลา : 03:26:41 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 479 ครั้ง ]


ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอความก้าวหน้า เว็บไซต์ สพฐ.นิวส์  

     

   
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2559 เวลา  17.00 น. คณะทำงานจัดทำและบริหารเว็บไซต์ สพฐ.นิวส์  (สพป.ราชบุรี เขต 2)  ร่วมประชุมเพื่อสรุปขั้นตอนกระบวนการจัดทำเว็บไซต์ สพฐ.นิวส์  และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเว็บไซต์ สพฐ.นิวส์ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ พร้อมนำเสนอในการประชุมคณะทำงานเว็บไซต์ สพฐ.นิวส์  ในวันที่  31  พฤษภาคม  2559  ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 832/2559  ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969