กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่เขียน :2016-06-09 เวลา : 09:28:43 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 686 ครั้ง ]


           ตามที่ สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ เพื่อดำเนินการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนั้น  เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน กลุ่มอำนวยการได้จัดส่งคู่มือการสรรหาฯ มาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการต่อไป    

ดาวน์โหลดคู่มือ 
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969