กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น ๑

วันที่เขียน :2016-06-10 เวลา : 10:52:01 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 499 ครั้ง ]


ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของประเทศ ซึ่งบ่อนทำลายทรัพยากร และความมั่นคงของประเทศชาติ และสังคมเป็ยอย่างมาก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙  ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  

ในการโครงการดังกล่าว มีนักเรียนร่วมเข้าร่วมจำนวน ๑๙๒ คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๔๘  คน วิทยากร จำนวน ๗๐ คน 

       [ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969