กลุ่มบริหารงานบุคคล

การยื่นคำขอรับการประเมินของข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่เขียน :2016-06-10 เวลา : 02:17:58 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 314 ครั้ง ]


เพื่อให้ข้าราชการครูฯ ในสังกัด  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  จึงขอให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จะยื่นคำขอรับการประเมิน สำหรับสายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา  ดังนี้

    
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969