กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

วันที่เขียน :2016-12-13 เวลา : 10:24:27 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 346 ครั้ง ]

[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969