กลุ่มบริหารงานบุคคล

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศฯ สพป.ราชบุรี เขต 2

วันที่เขียน :2017-01-06 เวลา : 04:02:34 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 152 ครั้ง ]


สพป.ราชบุรี เขต 2  โดยการนำของนายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ณ ภัทรภูริวัลเลย์ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2560  เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาบริหารจัดการงานในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมอบรม และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969