กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

วันที่เขียน :2017-01-12 เวลา : 03:29:03 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 511 ครั้ง ]

[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969