ศูนย์ ICT

การอบรมปฏิบัติการบุคลากรเพื่อพัฒนาโปรแกรม ID Plan

วันที่เขียน :2018-09-29 เวลา : 02:30:48 [ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 24 ครั้ง ]


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  เทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้จัดอบรมปฏิบัติการบุคลากรเพื่อพัฒนาโปรแกรม ID Plan   ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561  ณ ภัทรภูริรีสอร์ท  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี   
[ Login ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
56 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ 0-3223-1071-3 โทรสาร 0-3223-2969