คุณไม่ประสงค์ออกนาม วันที่ : 21/07/2564 เวลา : 13:42:23
การสื่อสารไม่สุภาพ

เรียน ผอ.สพป.รบ.2 เรื่อง ได้รับการบริการที่ไม่สุภาพ เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 ข้าพเจ้า ได้รับการติดต่อจากฝ่านการเงิน ของ สพป.รบ 2 ทวงถามเรื่องการเบิกเงินค่าบริการอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข 8845465152 ได้โทรเข้ามาหา โดยไม่มีการกล่าวทักทายสวัสดีตามมารยาท แล้วถามทันทีว่า "ทำไมที่โรงเรียนไม่เบิกค่าอินเทอร์เน็ตรึยังไง ทำไมยังแดง" ใช้น้ำเสียงที่ไม่สุภาพ กระทั้นกระแทกเสียงมาก เหมือนข้าพเจ้าได้ทำผิดอะไรมา ซึ่งข้าพเจ้าได้รับการบริการลักษณะแบบนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งเรื่องที่ติดต่อมา รายละเอียด บางทีข้าพเจ้ายังให้รายละเอียดไม่ได้ ต้องถามเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนก่อน เพราะเป็นฝ่ายปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะ ในการนี้ข้าพเจ้า จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ให้ สพป.รบ. 2 ได้พิจารณา ตรวจสอบและติดตามการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่ข้าพเจ้าให้รายละเอียดไว้นี้ เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ด้วยจิตที่เมตตา ถ้อยทีถ้อยอาศัย ให้เกียรติกัน มีจรรยาบรรณ และมีมารยาทที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรอีกทางหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา ด้วยความเคารพอย่างสูง ผู้รับบริการ ไม่ประสงค์ออกนาม